Cysteina jest organicznym związkiem chemicznym należącej do endogennej grupy aminokwasów kodowanych i jest składnikiem wielu białek. Razem z homocysteiną oraz metioniną jest składową grupy aminokwasów siarkowych, będąc najprostszym z nich. Cząsteczka cysteiny posiada grupę tiolową –SH, za pomocą której może tworzyć mostki siarczkowe, które są jednymi z czynników mających wpływ na trzeciorzędową strukturę białek.Cysteina znajduje [...]