Aminokwasy są podstawowym elementem budowy białek, te które wchodzą w ich skład nazywa się często aminokwasami białkowymi. Ich grupa aminowa, karboksylowa i wodór są przyłączone do tego samego asymetrycznego atomu węgla α. Czynność optyczna aminokwasów odgrywa znaczenie w procesie biosyntezy białek. Badania na cząsteczkach aminokwasów wykazały występowanie ich w dwóch formach jako: L i D. [...]