Alanina zwana Ala, A, α-alanina jest prostym α-aminokwasem, jednym ze standardowych aminokwasów białkowych. Pojawienie się ich w łańcuchu polipeptydowym jest wynikiem obecności kodonów GCU, GCC, GCA lub GCG znajdujących się w łańcuchu mRNA. Łańcuchem bocznym alaniny jest grupa metylowa. Atom węgla α posiada cztery podstawniki, dlatego alanina zaliczana jest do grupy aminokwasów, które są optycznie [...]