Aminokwasy

Podział aminokwasów

admin1 26 maja 2012 Aminokwasy Brak komentarzy


Aminokwasy są związkami, które zawierają dwie grupy wybitnie reaktywne mające krańcowo przeciwstawny charakter – zasadowa grupa aminowa i kwasowa grupa karboksylowa.

Aminokwasy dzielimy na:

1. Ze względu na występującą liczbę aminowych oraz karboksylowych grup w cząsteczce wyróżniamy:

a) aminokwasy obojętne – ilość aminowych oraz karboksylowych grup jest równa,
b) aminokwasy kwaśne – ilość karboksylowych grup jest większa niż liczba grup aminowych,
c) aminokwasy zasadowe – ilość grup aminowych jest większa niż liczba grup karboksylowych.

2. Podział aminokwasów w związku z budową łańcucha węglowego:

a) aminokwasy alifatyczne,  hydroksyaminokwasy należą do nich seryna oraz treonina. Łańcuchy boczne, które posiadają są neutralne czyli pozbawione ładunku oraz polarne ze względu na obecność grupy hydroksylowej,
b) aminokwasy siarkowe należą do nich cysteina oraz metionina. Cysteina przy wpływie łagodnych czynników, które są utleniające dimeryzuje czyli podlega reakcji chemicznej do cystyny i tworzy się wiązanie disiarczkowe,
c) aminokwasy aromatyczne oraz heterocykliczne, należą do nich aminokwasy, które zawierają podstawnik aromatyczny czyli fenyloalanina, tyrozyna oraz tryptofan. W tyrozynie w pierścieniu występuje dodatkowo grupa hydroksylowa. Przykładem aminokwasu heteroaromatycznego jest tryptofan,
d) aminokwasy alifatyczne należą do nich: leucyna, alanina, walina, izoleucyna i prolina. Charakteryzują się posiadaniem alifatycznego, niepolarnego czyli hydrofobowego łańcucha bocznego (R).

3. Aminokwasy charakteryzujące się na polarnością grupy R występującej w pobliżu węgla a dzielimy na:

a) aminokwasy polarne – należą do ich: glicyna, arginina, asparagina, tyrozyna, lizyna, cysteina, kwas asparaginowy oraz glutaminowy, treonina, seryna i histydyna,
b) aminokwasy niepolarne – należą do ich: alanina,leucyna, izoleucyna, metionina, fenyloalanina, prolina i walina.

4. Podział aminokwasów w związku z położeniem grupy aminowej:

a) aminokwasy α – posiadające grupę aminową, która połączona jest z atomem węgla α, który znajduje się w sąsiedztwie grupy karboksylowej,
b) aminokwasy β – posiadające grupę aminową, która połączona jest z atomem węgla β, który połączony jest z grupą karboksylową,
c) aminokwasy γ – posiadające grupę aminową, która połączona jest z atomem węgla γ, który połączony jest z grupą karboksylową,
d) aminokwasy δ – posiadające grupę aminową, która połączona jest z atomem węgla δ, który połączony jest z grupą karboksylową,
e) aminokwasy ε – posiadające grupę aminową, która połączona jest z atomem węgla ε, który połączony jest z grupą karboksylową.

skocz.com - Najwiekszy Katalog Stron www

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz