Aminokwasy

Glicyna (Gly, G)

admin1 5 grudnia 2012 Aminokwasy, Bez kategorii Brak komentarzy


Glicyna (Gly, G) jest organicznym związkiem chemicznym, najprostszym spośród aminokwasów biogennych, nie jest czynny optycznie. Glicynę możemy otrzymać sztucznie poprzez reakcję kwasu chlorooctowego i amoniaku. Posiada ona najmniejszą z reszt aminokwasowych. Z atomem węgla α powiązane są 2 atomy wodoru. Zaliczana jest do grupy aminokwasów, które są niepolarne alifatyczne.

Glicyna stanowi ok. 7,2% reszt aminokwasowych, które występują w białkach. Kolagen to wyjątek w którym zajmuje ona 1/3 wszystkich aminokwasów, które go budują. Funkcją glicyny jest jej udział w budowaniu części pierścienia puryn. Występując jako samodzielny aminokwas pełni rolę przekaźnika CSN (ośrodkowy układ nerwowy). Działa również w roli hamującego przekaźnika receptorów glicynowych oraz koagonista kluczowy w procesie aktywacji receptorów NMDA. Glicyna tworzy sole żółciowe oraz jest obecna przy syntezie hemu.
Ludzki organizm posiada zdolność jej syntetyzacji, dlatego nazywana jest ona aminokwasem endogennym. Może być produkowana z alaniny z glioksalanu i glutaminianu. U ssaków ważnym sposobem na syntezę glicyny jest synteza z seryny i choliny.

Glicyna może przekształcić się w serynę. Reakcję katalizowana jest przez hydroksymetylotransferazę serynową, koenzymami reakcji jest tetrahydrofolian i fosforan pirydoksalu. Jej degradacja może również zachodzić w wątrobie za co odpowiedzialny jest mitochondrialny kompleks syntezy glicynowej. Rozkłada on glicynę na jon amonowy oraz dwutlenek węgla. Innym sposobem na degradację jest jej utlenienie poprzez oksydazę D-aminokwasów. Zostaje ona przekształcona do glioksalanu. Ulega ona także licznym przemianom w metabolity.

Katalog stron internetowych

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz