Glicyna (Gly, G) jest organicznym związkiem chemicznym, najprostszym spośród aminokwasów biogennych, nie jest czynny optycznie. Glicynę możemy otrzymać sztucznie poprzez reakcję kwasu chlorooctowego i amoniaku. Posiada ona najmniejszą z reszt aminokwasowych. Z atomem węgla α powiązane są 2 atomy wodoru. Zaliczana jest do grupy aminokwasów, które są niepolarne alifatyczne. [...]