Aminokwasy

Aminokwasy

admin1 1 kwietnia 2012 Aminokwasy 1 komentarz


Aminokwasy są organicznymi związkami chemicznymi, które zawierają grupę aminową (NH2), która jest zasadowa i grupę karboksylową (COOH), która jest kwasowa, biorąc pod uwagę bardziej ogólniejsze ujęcie może to być również dowolna grupa kwasowa. Aminokwasy są to tzw. sole wewnętrzne (amfolity).

 

 

 

Kryteria podziału aminokwasów:

  1. Podział ze względu na charakter posiadanego łańcucha bocznego:  łańcuchowe, pierścieniowe również aromatyczne.
  2. Podział ze względu na polarność posiadanego łańcucha bocznego: polarny oraz niepolarny.
  3. Ze względu na miejsce syntezy, aminokwasy możemy podzielić na endogenne oraz egzogenne.
  4. Ze względu na położenie grupy aminowej do karboksylowej: α, β, γ, δ oraz ε to aminokwasy, za pomocą litery greckiej określana jest odległość między grupą aminową i karboksylową, w α-aminokwasach grupy funkcyjne są połączone z tym samym atomem węgla.
  5. Podział aminokwasów ze względu na przemiany szkieletów: glikogenne, które dostarczają pirogronianu,  katogenne które dostarczają acetylo-CoA oraz glikoketogenne.
  6. Ze względu na występowanie w białkach aminokwasy możemy podzielić na proteogenne oraz nieproteogenne.
  7. Podział biorący pod uwagę punkt izoelektryczny (pI) i liczbę grupy aminowej oraz karboksylowej możemy podzielić na: obojętne  w sytuacji gdy grupy aminowe i karboksylowe są w takiej samej ilości (zwykle po jednej), kwasowe w przypadku gdy grupy karboksylowe są w większej ilości oraz zasadowe gdy jest przeważają grupy aminowe.

Znanych jest wiele aminokwasów które występują naturalnie (ponad 300). Białka organizmów żywych zawierają 20 podst. aminokwasów są to aminokwasy biogenne albo białkowe, będące α-aminokwasami należącymi do szeregu L oraz  niewielkie ilości innych zwykle takich które są pochodnymi od aminokwasów podstawowych.  Należą do podstawowych jednostek budulcowych (peptydów oraz białek). Zazwyczaj rozpuszczalne są w wodzie i zjonizowane (warunki fizjologicznego pH).

α-aminokwasy zbudowane  na atomie węgla α mają łańcuch boczny – R. Może on zawierać: siarkę, pierścień aromatyczny także grupę wodorotlenową, łańcuch alifatyczny dodatkową aminową lub karboksylową grupę. W takich aminokwasach atom węgla α to atom chiralny. Występowanie aminokwasów oraz ich układ w łańcuchu polipeptydowym zależny jest od kodu DNA. Reszty aminokwasowe tworzące łańcuch polipeptydowy połączone są przy pomocy wiązania peptydowego.
Katalog stron

Podziel się z innymi !!!

1 Komentarz

  1. natalia 2 grudnia 2013 at 15:09

    super wytłumaczony podział aminokwasów. wszystko usystematyzowane. bardzo dokładna praca!

Wstaw komentarz