Aminokwasy

Aminokwasy hydrofobowe

admin1 2 maja 2012 Aminokwasy Brak komentarzy


Aminokwasy to podstawowe elementy białek. W ich skład wchodzi: grupa aminowa, grupa karboksylowa, atom wodoru oraz grupa R. Każdy z tych elementów jest skupiony wokół węgla a. Różnią się między sobą łańcuchami bocznymi, reszta elementów jest niezmieniona. Grupy boczne mogą różnić kształt, wielkość, ładunek elektryczny, reaktywność, zdolność do tworzenia wodorowych oraz hydrofobowych wiązań.

Aminokwasy ze względu na właściwości grupy -  R dzielimy na:

  • hydrofobowe
  • hydrofilowe ( w tej grupie na: kwasowe, zasadowe oraz nienaładowane)

Aminokwasy hydrofobowe są ważną grupą pośród aminokwasów białkowych. Aminokwasy: alanina, izoleucyna, walina, metionina, leucyna oraz prolina posiadają alifatyczny łańcuch boczny, chemicznie niereaktywny oraz hydrofobowy. W prolinie łańcuch węglowodorowy zamka grupa a-aminowa. Proces cyklizacji usztywnia konformację tego aminokwasu. Również  alifatyczny łańcuch boczny innego aminokwasu – cysteiny jest hydrofobowy, charakteryzuje go reaktywna grupa tiolowa –SH. Wartość pK w grupie–SH (Cys) to 8,3. Dwie grupy łatwo mogą tworzyć disulfidy w związku z reakcją łagodnego utleniania.

Wiązanie disulfidowe, które zostało wytworzone w cystynie w łatwy sposób ulega rozszczepieniu poprzez łagodną redukcję wraz z odtworzeniem tioli.

Aminokwasy które posiadają aromatyczne łańcuchy boczne również zaliczmy do grupy hydrofobowych. Silnie hydrofobowy charakter posiadają fenyloalanina oraz tryptofan, mniejszy natomiast tyrozyna, zawierająca grupę hydroksylową, która jest reaktywna i może uczestniczyć przy wiązaniach wodorowych albo w fosfoestryfikacji.
Katalog stron

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz